ވިޔަފާރި

ހެޔޮ އަގެއްގައި ދަތްތައް ސާފުކުރަން ބޭނުންތަ؟

ޕާރލް މެޑިކަލް ސެންޓަރ އިން ކުރިއަށް އޮތް ރަމަޟާން މަހާއި ދިމާކޮށް ޚާއްޞަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފިއެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަންގައި ދަތް ސާފު ކުރުމަށް އެކްލިނިކުން ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމުގެ ހިދުމަތް ހިލޭ ދިނުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. މީގެ...

މިރެއިން ފެށިގެން 11 ޖަހަންދެން ފިހާރަތައް ހުޅުވާފައި ބެހެއްޓޭނެ

މިރެއިން ފެށިގެން އަންނަ ޝައްވާލު މަހުގެ ހަތްވަނަ ދުވަހުގެރެއާއި ހަމައަށް ރޭގަނޑު 11 ޖަހަންދެން ފިހާރަތައް ހުޅުވާފައި ބެހެއްޓޭނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އެ މިނިސްޓްރީން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މިރެއިންފެށިގެން ޝައްވާލު...

ރާއްޖޭގައި ހަދާ ފުރަތަމަ މޫދުއަޑީގެ ދާރުލްއާސާރު ހިމެނޭ ސަރަހައްދު ސާފުކުރަން ފަށައިފި

ވ. ކެޔޮދޫގައި، ރާއްޖޭގެ ކަނޑު އަޑީގެ ފުރަތަމަ ދާރުލްއާސާރު ހަދާ ސަރަހައްދު ސާފު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ރައްޔިތުން ނުކުމެ ފަށައިފި އެވެ. ކެޔޮދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަހުމަދު ޔޫސުފް  ވިދާޅުވީ، ކެޔޮދޫގައި ހަދާ ދާރުލްއާސާރު...

ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ކަނޑުއަޑީގެ ދާރުލްއާސާރު ކެޔޮދޫގައި ހެދުމަށް އެރަށު ކައުންސިލުން ނިންމައިފި

ރާއްޖޭގައި ހަދާ ފުރަތަމަ ކަނޑުއަޑީގެ ދާރުލްއާސާރު ވ. ކެޔޮދޫގައި ހެދުމަށް އެރަށު ކައުންސިލުން ނިންމައިފި އެވެ. މިމަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި އެކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމުގައި، ކައުންސިލްގެ ހަތަރު މެމްބަރުން ސޮއިކުރުމަށް ފަހު ނެރެފައިވާ...

ފުލިދޫ ދެކުނު ތުނޑީގައި ގެސްޓްހައުސް އެޅުމަށް ތިން ބިމެއް ދޫކުރަނީ

ވ. ފުލިދޫގެ ދެކުނު ފަރާތުގައި އޮންނަ އިރުވައިކޮޅު ތުނޑީގައި ގެސްޓްހައުސް އަޅައި، އެތަން އޮޕަރޭޓުކޮށް ހިންގުމަށް ތިން ބިމެއް ދޫކުރަން ފުލިދޫ ކައުންސިލުން ނިންމައިފި އެވެ. ފުލިދޫގެ ދެކުނުގައި އޮންނަ ތުނޑީ ސަރަހައްދުގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ...

އެލިއާ އާއި ކުވޭތު އިމާމެއްގެ އެހީއާއެކު ކެޔޮދޫގައި ބިނާކުރި މިސްކިތް ހުޅުވައިފި

އެލިއާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އަދި ކުވޭތު އިމާމެއްގެ އެހީއާ އެކު ވ. ކެޔޮދޫގައި ބިނާކުރި މިސްކިތް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފި އެވެ. ކެޔޮދޫގައި މިއަދު މަސްޖިދުލް ޒައިދު ބިން ޘާބިތު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އިސްލާމިކް...

ފުލިދޫ ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށްފިން: ސްޓެލްކޯ

ވ. ފުލިދުއައް ކަރަންޓު ފޯރުކޮށްދެމުން ދިޔަ ދެ ޖަނަރޭޓަރު ފެއިލްވެ އިއްޔެ އެރަށުން ކަރަންޓު ކެނޑިފައިވިޔަސް މިހާރު އެކަން ހައްލުކޮށްދީފައި ވާ ކަމަށް ސްޓެލްކޯއިން ބުނެފި އެވެ. ސްޓެލްކޯގެ އެސިސްޓެންޓު ޑިރެކްޓަރު އަބްދުﷲ ނާޒިރު...

ފުލިދޫ އިން ކަރަންޓު ކެނޑިގެން ރައްޔިތުން ޝަކުވާ ކުރަން ފަށައިފި

ވ. ފުލިދޫ އިން މިއަދު މެންދުރުފަހުން ފެށިގެން ކަރަންޓު ކެނޑިފައި ވާތީ އެކަމުގެ ޝަކުވާ ރައްޔިތުން ކުރަން ފަށައިފި އެވެ. ފުލިދޫއިން "ސަން"އާ ވާހަކަދެއްކި މީހަކު ބުނީ އެ ރަށުން މިއަދު ކަރަންޓު ކެނޑިފައި...
- Advertisement -

ފަހުގެ

- Advertisement -