ދީން

ރަމަޟާން މަހަށްޓަކައި ތިބާގެ ދަރިން ތައްޔާރު؟

ދުނިޔޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ އެންމެހައި މުސްލިމުންނަށްވެސް ރަމަޟާން މަހަކީ ވަރަށް ޚާއްޞަ މަހެކެވެ. ރަމަޟާންމަހަކީ އަހަރެމެން ހުރިހާ މުސްލިމުންވެސް އެމަހަކަށްޓަކައި އިންތިޒާރު ކުރަމުންދާ މަހެކެވެ. އެއީ ހަމައެކަނި އެމަހެއްގައި ހުރިހާ ދުވަސްތަކެއްގައި ރޯދައަށް...

ފުރާނަ ދުއްވާނުލާ! އެއީ ހައްލެއްނޫން!

އަހަރެމެންނަށް ވިސްނޭ ގޮތުގައި އިތުރަށް އެންމެ ދުވަހަކުވެސް ދުނިޔޭގައި ހުރުމަށް ކޮންމެ މީހަކުވެސް ބޭނުންވެއެވެ. ޢުމުރު ދިގުކޮށްދޭވާތޯ އެދި މާތް ރަސްކަލާނގެ ޙަޟްރަތުގައި ދުޢާ ކުރެއެވެ. ސުވާލަކީ އިންސާނެއްގެ ފުރާނަ އޭނާ އަމިއްލައަށް...

އެލިއާ އާއި ކުވޭތު އިމާމެއްގެ އެހީއާއެކު ކެޔޮދޫގައި ބިނާކުރި މިސްކިތް ހުޅުވައިފި

އެލިއާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އަދި ކުވޭތު އިމާމެއްގެ އެހީއާ އެކު ވ. ކެޔޮދޫގައި ބިނާކުރި މިސްކިތް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފި އެވެ. ކެޔޮދޫގައި މިއަދު މަސްޖިދުލް ޒައިދު ބިން ޘާބިތު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އިސްލާމިކް...

ކެޔޮދޫގައި ބިނާކުރާ މަސްޖިދުއް ޒައިދު ބިން ޘާބިތުގެ ބިންގާ އަޅުއްވައި ދެއްވައިފި

ވ. ކެޔޮދޫގައި ބިނާކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޒައިދު ބިން ޘާބިތު (ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު) މިސްކިތުގެ ބިންގާ އަޅުއްވައި ދެއްވައިފި އެވެ. މިސްކިތުގެ ބިންގާ އެޅުމަށް މިއަދުގެ ހުކުރު ނަމާދައްފަހު ކެޔޮދޫގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެ...
- Advertisement -

ފަހުގެ

- Advertisement -